ÁÜF

Tekintse meg az Általános Üzleti Feltételeket

Általános Üzleti Feltételek

Jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban mint "ÁÜF") a Profordítás (székhely: H-3332 Sirok, Petőfi út 89., adószám: 66942115-1-30), mint szolgáltató (a továbbiakban mint "Szolgáltató" vagy "Iroda") által üzemeltetett weboldal használatára és a weboldalon kínált szolgáltatások igénybevételére, valamint a termékek megvásárlására vonatkozó általános szolgáltatási feltételeket tartalmazzák. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat vagy vásárolja meg termékeinket, amennyiben az ÁÜF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek ismeri el Önre nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), és nem utal magatartási kódexre. Az ÁÜF letölthető a lap alján található gombra kattintva.

Az érdeklődő, illetve a leendő Vevő/Ügyfél (a továbbiakban mint "Vevő" vagy "Ügyfél") az oldalra való kattintással elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Profordítás weboldalának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

· A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Profordítás – Szűcs-Ivády Tamara E.V.
A Szolgáltató székhelye: H-3332 Sirok, Petőfi út 89.
A Szolgáltató elérhetősége, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@proforditas.com
Adószáma: 66942115-1-30
Telefonszáma: +36 30 433-91-63
A weboldal főnyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató neve: Webnode AG

A weboldal szerzői jogi védelem alatt áll, annak másolása vagy bármilyen formában történő felhasználása, megjelenítése a Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos és jogi következményeket von maga után.

· Adatkezelési szabályok

Az Iroda Adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja az Iroda menüponton belül az Adatvédelmi tájékoztatóra kattintva letölthető formában is.

· Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek és szolgáltatások alapvetően online úton, ún. e-könyvként vagy MP4 formátumban (hangoskönyv) vásárolhatók meg. Nyomtatott könyv vásárlására egyelőre nincs lehetőség.

A szolgáltatások (fordítás, lektorálás, tanúsítvány kiállítása, német nyelvi korrepetálás, szintfelmérés tanácsadással egybekötve, gyorssegély szolgáltatás) nyújtása szintén online, személyes részvétel nélkül történik.


  • A megrendelés menete

A megrendelés menetének részletes leírását megtalálhatja a Szolgáltatások menüponton belül, "A megrendelés menete" pont alatt vagy ide kattintva: https://www.proforditas.com/megrendeles-menete/

A fizetési lehetőségeket (PayPal, banki átutalás vagy bankkártya – Stripe rendszerén keresztül és a Stripe Általános Üzleti Feltételeinek és adatvédelmi előírásainak betartása mellett) megtalálhatja az Árak menüpont alatt, vagy ide kattintva: https://www.proforditas.com/arak/

A fizetési lehetőségekről az Ügyfél tájékoztatást kap mind az ajánlat, mind pedig a díjbekérő kiküldése során.

Az ajánlati űrlap kitöltését és beküldését, vagy pedig az e-mailben történő megkeresést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül megküldjük az ajánlatot.

Az ajánlat elfogadása esetén a megrendelés megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk a díjbekérő kiállításával és megküldésével egyidejűleg.

Amennyiben ez a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függően, elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez (egyik félnek sem felróható módon), akkor az Ügyfél mentesül az ajánlati és szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Irodához, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

· A megrendelések feldolgozása és teljesítése

Az ajánlat elfogadásával az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodott határidőn belül teljesíti (PayPal, banki átutalás vagy bankkártya) a szolgáltatás díját. Az Ügyfél az esetleges akadályoztatásáról (pl. vis maior), póthatáridő kéréséről haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles tájékoztatni az Irodát. A megrendelést követően alapos indok fennállása hiányában a megrendeléstől elállni nem lehet, az kötelező jellegű az Ügyfélre és az Irodára nézve is.

Az ajánlat elfogadását követően a díjbekérő kiállításával és megküldésével az Iroda kötelezettséget vállal a megrendelésben szereplő, határidőn belüli teljesítésre. Az Iroda az esetleges akadályoztatásáról (pl. vis maior), póthatáridő kéréséről haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles tájékoztatni az Ügyfelet. Ha az Iroda a megrendelést önhibájából nem teljesíti, a szolgáltatás díját haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizeti az Ügyfélnek.

· Elállás joga

Egy adott szolgáltatás megrendelésétől mindkét fél alapos indokkal állhat el.

Az elállás joga nem vonatkozik az e-mailben már kiküldött, tehát vissza nem vonható, illetve maradéktalanul vissza nem küldhető e-könyvek és hangoskönyvek esetére. A Vevő tudomásul veszi, hogy az e-könyv/hangoskönyv vételárának megfizetésével visszavonhatatlanul megvásárolja azt. Így kérjük, csak akkor kattintson a "Fizetés" gombra, amennyiben teljes meggyőződéssel szeretne vásárolni.


· Garancia, jótállás

Az Iroda garantálja, hogy a szolgáltatás nyújtása során a lehető legjobb tudása szerint, minden szakmai tapasztalatát felhasználva jár el és a tőle elvárható gondossággal végzi munkáját. A Szolgáltató okleveles szakfordító, aki valamennyi aktuális gyakorlati és technológiai ismeretét felhasználja munkája során.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesített szolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítést követő 5 napon belül ellenőrzi és az esetleges elírásokat, vélt hibákat jelzi az Iroda felé.

Ami a fordítást, a lektorálást, a nyelvi oktatást vagy a gyorssegély szolgáltatást illeti, az Irodának nem áll módjában garantálni az Ügyfél által kitűzött célokat – pl.

· a nyelvi oktatás segítséget nyújt a nyelvvizsgára való felkészülésnél, de nem szavatolja a sikeres nyelvvizsgát;

· a gyorssegély szolgáltatás segítséget nyújt az ügyintézésben, de nem jelenti azt, hogy az Ügyfél kötelezettségét is teljesíti helyette (pl. adóbevallás, bejelentési kötelezettség stb.);

· egy színvonalas önéletrajz-fordítás segítséget nyújt a munkakeresésben, de nem szavatolja a munkaadó általi felvételt;

· a gyakorló munkafüzetek segítséget nyújtanak a gyorsabb nyelvtanulásban, de nem helyettesítik a személyes tanulást;

· stb.

A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a tanúsítvánnyal vagy az anélkül kiállított dokumentumok hivatalok, hatóságok általi elfogadásáért. Az Ügyfélnek magának kell előzetesen utánajárnia, hogy az általa felhasználni kívánt dokumentumot és annak fordítását az adott hatóság vagy hivatal az adott célra elfogadja-e. Az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, hogy olyan irodánál vagy szolgáltatónál adja le megrendelését, akinek a munkáját a hatóságok a későbbiekben elfogadják.

Az elkészült munkában a legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhatnak hibák, tévedések, kihagyások vagy elütések. Ezeket a hiányosságokat az Iroda, amennyiben bizonyítást nyer (pl. egyértelmű elütés), hogy az Ügyfél kérése jogos, haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül, külön díj felszámítása nélkül pótolja, javítja.

A nyilvánvaló hibáktól eltekintve az Irodának nem áll módjában szakmai vitába vagy eszmecserébe bocsátkoznia. A Szolgáltató az általa tanult és szakmai körökben tapasztalt, szerzett és folyamatosan frissített ismeretek alapján dolgozik. Az Iroda az Ügyfél kérésére csakis indokolt esetben és csakis egy másik okleveles, bejegyzett és független szakemberrel hajlandó egyeztetni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a forrásszövegben található anomáliákért, félreértelmezhető kifejezésekért és elírásokért, illetve azért, ha a fordított vagy lektorált szöveg emiatt válik kérdésessé. Az Iroda mindazonáltal jelzi az Ügyfél felé, ha a forrásszövegben ilyen jellegű kérdéses részek találhatók. Az Ügyfél felelősségi körébe tartozik továbbá, hogy azt az anyagot bocsássa a fordító rendelkezésére, amelyet ténylegesen fordíttatni/lektoráltatni szeretne.

· E-könyv vagy hangoskönyv vásárlása

Az Iroda webáruházában lehetősége van a bemutatott e-könyvek vagy hangoskönyvek megrendelésére a termék vételárának megfizetése (PayPal, banki átutalás vagy bankkártya) esetén. Az e-könyvek és hangoskönyvek kizárólag online előre fizetéssel rendelhetők meg. Az e-könyv vagy hangoskönyv megvásárlását a megrendelés befejezése után haladéktalanul visszaigazoljuk. Az e-könyv vagy hangoskönyv a megrendelés teljesítéseként haladéktalanul, de legkésőbb a 48 órán belül megküldött e-mailben válik letölthetővé, mivel a Szolgáltató manuálisan végzi el a megrendelt termék kiküldését. A terméket a Vevő által közölt e-mail-címre küldjük a terméktől függően PDF, mobi/epub vagy MP4 formátumban.

Kérjük, hogy a megrendelést követően ellenőrizze a Spam/Promóciók mappát is az e-mail fiókjában.

A PayPal egy nemzetközileg elfogadott, elismert és biztonságos fizetési mód, amelynek jogi háttere részletesen az alábbi linken olvasható:

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

A Stripe egy nemzetközileg elfogadott, elismert és biztonságos fizetési mód, amelynek jogi háttere részletesen az alábbi linken olvasható:

https://stripe.com/gb/privacy

FONTOS! Jelen ÁÜF elfogadásával, illetve a megrendelés elküldésével a Vevő tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az e-könyv/hangoskönyv megküldése e-mailben már megtörtént.

Az Iroda ennél a pontnál a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésére hivatkozik:

A Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint ezen kormányrendeletben meghatározott elállási jogát nem gyakorolhatja a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Iroda a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az ezen kormányrendeletben meghatározott elállási jogát.

Az értékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

A Szolgáltató az e-könyvekre és hangoskönyvekre mint termékekre és különösen azok tartalmára semmilyen jellegű garanciát és visszafizetési kötelezettséget nem vállal, és fenntartja a változtatás jogát. Ez alól egyetlen egy eset képezhet kivételt. Amennyiben az Ügyfél bizonyíthatóan technikai okok miatt nem tudja megnyitni az e-mailben kapott fájlt, akkor az Iroda térítésmentesen megküldi számára egy másik fájlformátumban is az adott tartalmat, mert a Szolgáltatónak is jogos ügyleti érdeke fűződik ahhoz, hogy az Ügyfél azt a minőséget kapja, amelyért a vételárat megfizette.


· Számlázás

A termékek és szolgáltatások megnevezett árán felül áfa nem kerül sem felszámításra, sem feltüntetésre, mert a Szolgáltató alanyi adómentes minőségben számláz. A Szolgáltató által kiállított számla áfalevonásra így nem is jogosít.

A számla kiállításának elengedhetetlen feltétele, hogy a Vevő kiválassza a fizetés módját, majd megadja a számlázási adatait.

A Szolgáltató a megrendelést manuálisan dolgozza fel és e-mailben küld számlát az Ügyfél által megadott e-mail-címre PDF-formátumban. Az ÁÜF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (pl. a termék téves e-mail-címre való küldéséért) semminemű felelősség nem terheli.

· Szellemi tulajdon

Az Ügyfél az ÁÜF elfogadásával, illetve a weboldalra kattintással – tekintettel arra, hogy a termékek és a weboldal is szerzői jogi védelem alatt állnak – tudomásul veszi, hogy a megrendelt és megvásárolt termék vonatkozásában korlátozott felhasználási jogot kap, és ennek megfelelően kizárólag saját céljára használhatja fel azt; a megrendelt termékek nem megengedett felhasználása (például többszörözés, átdolgozás, terjesztés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal) a Szolgáltató és a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló kiadók jogos érdekeit sérti, ezáltal polgári peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

· Egyéb rendelkezések

Az Ügyfél jelen ÁÜF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen felmerülő vitás ügyeket a Felek elsősorban békés úton, a hatóságok bevonása nélkül próbálják rendezni.

Jelen ÁÜF hatályba lép: 2023.09.26.