Fordítás és lektorálás

"A fordítás, a fordítás - alázat. Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, valaki mást, nagyobbat átkarolva, félig őt vinni, félig vele menni." - Reményik Sándor

Szakterületek

Jogi fordítás

Munkaszerződés, Bérleti szerződés, Adásvételi szerződés, Megbízási szerződés, Kölcsön-/Hitelszerződés, Közjegyzői okirat, Hagyatéki ügyek, Határozat, Végzés, Általános Szerződési/Üzleti Feltételek, Weboldalfordítás, Iskolalátogatási igazolás, Alapító okirat/Társasági szerződés/Alapszabályzat, Jegyzőkönyvek stb.

Pénzügyi fordítás

Éves beszámoló, Cégkivonat, Bankszámlakivonat, Excel-táblák, Elemzések/Statisztikák, Gazdasági témájú szövegek, Bérszámfejtés, Bérpapír stb.

Cégkivonat hiteles fordítása, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő fordítása a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. § alapján. 

Orvosi szövegek

Zárójelentés, Lelet, Ambuláns lap, Kezelőlap, Igazolás keresőképtelenségről, Orvosi igazolás, Betegtájékoztató stb.

Hivatalos okiratok fordítása

Általános iskolai bizonyítvány, Érettségi bizonyítvány, Diploma, Oklevél, Szakképzettséget igazoló okirat, Születési anyakönyvi kivonat, Házassági anyakönyvi kivonat, Halotti anyakönyvi kivonat, Személyi igazolvány, Lakcímkártya, Jogosítvány/Vezetői engedély, Leckekönyv stb.

Műfordítás

Hosszabb terjedelmű szépirodalmi szövegek, Publikációk, Értekezések, Esszék, Diplomamunka stb.

fordítás megbeszélés és igény szerint